WCAG-EM Audit

Toegankelijkheid onderzocht tot in de details

De WCAG-EM Audit is een uitgebreid onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van je website volgens de WCAG 2.1 richtlijnen.

Voor de audit wordt een representatieve selectie gemaakt op basis van een aantal criteria. Dit heeft onder anderen te maken met verschillende soorten pagina’s en de hoeveelheid. Belangrijk is ook dat verschillende soorten elementen als tabellen en digitale documenten (PDF/ePub) meegenomen worden. Ook formulieren en andere online processen zullen onderzocht worden.

Deze selectie wordt vervolgens aan de WCAG-criteria onderworpen en de bevindingen krijg je in een rapportage aangeleverd. Dit rapport kan bij je toegankelijkheidsverklaring gevoegd worden en als basis dienen om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen.

Bij het uitvoeren van de audit digitale toegankelijkheid wordt de WCAG-EM onderzoeksmethodiek gebruikt die is vastgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). Dit zorgt ervoor dat dergelijke onderzoeken op een eenduidige manier uitgevoerd worden.

Onze leverancier heeft al een rapportage gemaakt

Als je leverancier al een onafhankelijk onderzoek heeft laten doen naar de techniek van de website die zij leveren, kun je dit deel gebruiken voor je toegankelijkheidsverklaring. De content die je in het systeem invoert is echter ook van grote invloed op de toegankelijkheid van je website. Om een volledige toegankelijkheidsverklaring in te kunnen vullen is belangrijk dat ook dit stuk onderzocht wordt.

Bij deze splitsing richt het tweede deelonderzoek zich puur op de inhoud van je website. Er wordt dan onder andere gekeken wordt naar de afbeeldingen, teksten, video's en documenten zoals pdf's.

Kunnen we niet automatisch testen?

Voor het testen van websites op de WCAG-richtlijnen zijn verschillende automatisch tests beschikbaar. Deze manier van testen dekt echter slechts zo'n 20% van de criteria. 

Veruit het grootste deel van de succescriteria moeten handmatig getest en beoordeeld worden. De WCAG-EM audit is een handmatig onderzoek waarbij tot in detail naar alle elementen gekeken wordt in verschillende situaties.

Is een audit verplicht?

Websites van (semi-)overheidsinstellingen moeten sinds 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring publiceren waarin ze kunnen aangeven of hun website aan de A en AA niveaus uit de WCAG 2.1 richtlijnen voldoet. 

Om te kunnen zeggen dat je website daadwerkelijk voldoet zul je een onderbouwing moeten toevoegen. Voor deze onderbouwing is een handmatig onderzoek noodzakelijk. Een automatische test kan toegevoegd worden, maar is niet volledig en daarmee geen afdoende onderbouwing.

Wat als wij niet onder de (semi-)overheid vallen?

Voor andere websites geldt momenteel nog geen verplichting. Echter, sinds 2003 geldt in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Volgens deze wet mag je niet discrimineren bij het aanbieden van onder anderen goederen en diensten. Als een bezoeker van jouw website zicht achtergesteld voelt omdat bepaalde onderdelen niet gebruikt kunnen worden, dan kan deze zich daarvoor wenden tot het College voor de rechten van de mens.

Vanaf 2025 geldt ook de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) die meer diensten zoals webshops verplicht om aan de WCAG-richtlijnen te voldoen.

Een toetsing op de WCAG-richtlijnen geeft je handvatten om je website beter te maken voor iedere bezoeker. Benieuwd hoe je daar op een laagdrempelige manier mee kunt beginnen? Kijk eens bij de Quickscan digitale toegankelijkheid.

Audit laten uitvoeren?

Wil je weten hoe jullie er precies voor staan als het gaat om digitale toegankelijkheid? Ik begreep graag de mogelijkheden