WCAG-EM Audit

Toegankelijkheid onderzocht tot in de details

De WCAG-EM Audit is een uitgebreid onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van je website volgens de WCAG 2.1 richtlijnen.

Bij het uitvoeren van het toegankelijkheidsonderzoek wordt de WCAG-EM onderzoeksmethodiek gebruikt die is vastgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). Dit zorgt ervoor dat dergelijke onderzoeken op een eenduidige manier uitgevoerd worden

Voor het toegankelijkheidsonderzoek wordt een representatieve steekproef gemaakt van pagina's op de website. Belangrijk is dat alle verschillende soorten pagina's en elementen als tabellen en digitale documenten (PDF/ePub) meegenomen worden. Ook formulieren en andere online processen zullen onderzocht worden.

Deze selectie wordt vervolgens aan de 50 WCAG-criteria onderworpen en de bevindingen krijg je in een online rapportage aangeleverd. Dit rapport kan bij je toegankelijkheidsverklaring gevoegd worden als onderbouwing en als basis dienen om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen.

Informatie toegankelijkheids­onderzoek

Het traject voor een toegankelijkheidsonderzoek bestaat uit het volgende stappen:

Intake

Samen bespreken we welke website(s) en/of app(s) we gaan onderzoeken. We bespreken eventuele bijzonderheden zoals speciale content zoals PDF-documenten of video's. Op die manier zorgen we dat alle relevante onderdelen in beeld zijn.

Onderzoek

Voor het uitvoeren van de audit toetsen we niet elke pagina van je website. Er wordt een selectie gemaakt die representatief is voor het geheel. Voor de gemiddelde website komt dit neem op een totaal van 15 tot 20 pagina's inclusief bijbehorende documenten.

Oplevering

Na het onderzoek worden de resultaten opgeleverd in een online rapportage. Hierin staan per succescriterium eventuele bevindingen vermeldt. Bij de oplevering hoort ook een opleveringsgesprek waarin we het resultaat met elkaar bespreken.

Hertoetsing

Als er direct gewerkt wordt aan het oplossen van bevindingen (zelf of door de leverancier) is het mogelijk om een hertoetsing uit te voeren. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. Een hertoetsing gebeurd op dezelfde selectie als het eerdere onderzoek en dient binnen 2 maanden plaats te vinden.

Audit laten uitvoeren?

Wil je weten hoe jullie er precies voor staan als het gaat om digitale toegankelijkheid? Ik begreep graag de mogelijkheden

Veel gestelde vragen

Is een onderzoek / audit verplicht?

Websites van (semi-)overheidsinstellingen moeten sinds 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring publiceren waarin ze kunnen aangeven of hun website aan de A en AA-niveaus uit de WCAG 2.1 richtlijnen voldoet. 

Om te kunnen zeggen dat je website daadwerkelijk voldoet zul je een onderbouwing moeten toevoegen. Voor deze onderbouwing is een handmatig onderzoek verplicht. Een automatische test kan toegevoegd worden, maar is niet volledig en daarmee geen afdoende onderbouwing.

Hoe lang zijn de resultaten geldig?

Onderzoeksresultaten voor de toegankelijkheidsverklaring zijn maximaal 3 jaar geldig. 

Websites veranderen echter vaak en snel. Daarom adviseren we om toegankelijkheid goed te borgen in je processen. Veel problemen ontstaan op de geplaatste content. Bij voorkeur laat je hier jaarlijks onderzoek naar doen. Zo komen eventuele problemen vroeg aan het licht.

Onze leverancier heeft al een rapportage gemaakt.

Als je leverancier al een onafhankelijk (deel)onderzoek heeft laten doen naar de techniek van de website die ze leveren, kun je dit deel gebruiken voor je toegankelijkheidsverklaring.

De content die je in het CMS invoert is echter van grote invloed op de toegankelijkheid van je website. Het is dus belangrijk dat ook dit stuk onderzocht wordt.

Bij deze splitsing richt het tweede deelonderzoek zich puur op de inhoud van je website. Er wordt dan onder andere gekeken wordt naar de afbeeldingen, teksten, video's en documenten zoals pdf's.

Alleen samen zijn ze dan voldoende voor de toegankelijkheidsverklaring.

Onze website is nog in ontwikkeling, kan deze al getest worden?

Ja, websites die nog in ontwikkeling zijn kunnen zeker getest worden. Hiervoor zijn verschillende trajecten mogelijk, afhankelijk van het stadium waarin de ontwikkeling zich bevindt.

De ervaring leert dat eerder beginnen met testen en implementeren van digitale toegankelijkheid leidt tot een beter resultaat en vaak ook lagere kosten omdat herstellen van problemen makkelijker uitgevoerd kan worden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Een deel van onze website bevat DigiD of een ander authenticatiemechanisme.

Binnen het toegankelijkheidsonderzoek vallen alle pagina's binnen een proces in de steekproef. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een product. Het kan voorkomen dat er mechanisme aanwezig is om de identiteit van een bezoeker te controleren, bijvoorbeeld DigiD. Om dergelijke mechanismes te kunnen toetsen zijn inloggegevens van een testaccount nodig.

Voor DigiD geldt dat er binnen je organisatie een contactpersoon is. Deze persoon heeft een aantal accounts gekregen voor testdoeleinden. Dit zijn fictieve BSN-nummers met een testomgeving. Als deze gegevens niet aanwezig zijn, kan de contactpersoon nieuwe aanvragen bij Logius.

Kunnen we niet automatisch testen?

Voor het testen van websites op de WCAG-richtlijnen zijn verschillende automatisch tests beschikbaar. Deze manier van testen dekt echter maar zo'n 20% van de eisen. 

Veruit het grootste deel van de succescriteria moeten handmatig getest en beoordeeld worden. De WCAG-EM audit is een handmatig onderzoek waarbij tot in detail naar alle elementen gekeken wordt in verschillende situaties.

Wat als wij niet onder de (semi-)overheid vallen?

Voor andere websites geldt op dit moment nog geen verplichting. Echter, sinds 2003 geldt in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Volgens deze wet mag je niet discrimineren bij het aanbieden van onder anderen goederen en diensten. Als een bezoeker van jouw website zicht achtergesteld voelt omdat bepaalde onderdelen niet gebruikt kunnen worden, dan kan deze zich daarvoor wenden tot het College voor de rechten van de mens.

Vanaf 2025 geldt ook de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) die meer diensten zoals webshops verplicht om aan de WCAG-richtlijnen te voldoen.

Een toetsing op de WCAG-richtlijnen geeft je handvatten om je website beter te maken voor iedere bezoeker. Benieuwd hoe je daar op een laagdrempelige manier mee kunt beginnen? Kijk eens bij de Quickscan digitale toegankelijkheid.