De toegankelijkheidsverklaring

Een eenduidige verklaring voor alle sites

De toegankelijkheidsverklaring is een modeldocument waarin je aangeeft wat de status van je website is als het gaat om digitale toegankelijkheid. 

Elke website van de (semi-)overheid is sinds 23 september 2020 verplicht een dergelijke verklaring op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld via de invulassistent op toegankelijkheidsverklaring.nl. Tevens bevat deze website ook een register waarin je je verklaring kunt publiceren.

Waarom een toegankelijkheidsverklaring?

De toegankelijkheidsverklaring komt voort uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Het modeldocument zorgt ervoor dat de status rond digitale toegankelijkheid voor websites van (semi-)overheidsinstanties op een eenduidige manier wordt gepubliceerd. Hiermee is het mogelijk de naleving van dit besluit en de daaruit voortkomende toegankelijkheidsclaims te toetsen.

Wat heb je nodig?

Voor het invullen van een toegankelijkheidsverklaring heb je een aantal stukken informatie nodig. Het kan wenselijk zijn dit proces samen met een collega te doorlopen die bekend is met formele verantwoording zoals een ‘compliance officer’. Uiteraard is Toegankelijk Online ook beschikbaar voor ondersteuning in dit proces.

Voor het opstellen van een verklaring heb je minimal de volgende informatie nodig:

  • Alle URL’s waarop de verklaring van toepassing is (inclusief eventuele subdomeinen).
  • Een URL naar de overzichtspagina op je hoofdwebsite.
  • Naam en functie van de tekenbevoegde uit je organisatie die de verklaring zal ondertekenen.
  • Indien aanwezig, resultaten van uitgevoerd onderzoek.

De overzichtspagina op je hoofd website bevat alle online dienstverlening en informatieve websites waar jullie als instantie (mede) verantwoordelijk voor zijn. Per site wordt hier ook weer verwezen naar de betreffende toegankelijkheids­verklaring.

De gebruikte onderzoeksresultaten in de verklaring mogen maximaal 36 maanden oud zijn. Dat betekend dat je eens in de 3 jaar een audit moet laten uitvoeren over je website om te kunnen zeggen dat deze volledig toegankelijk is.

Hulp nodig?

Het verzamelen van de juiste informatie of het inventariseren om welke websites het allemaal gaat kan een uitdagende klus zijn. Ik help jullie met het inventariseren en opstellen van de verklaringen en kan adviseren over de daarna te nemen vervolgstappen.