Europese Toegankelijkheidswet

De Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) is op 7 juni 2019 door de Europese Unie vastgesteld. Deze wetgeving heeft als doel overkoepelende richtlijnen voor toegankelijkheid te creëren voor alle lidstaten. Daarmee worden de belangen behartigd van de ruim 80 miljoen gehandicapten en ouders in de EU.

Door een EU brede richtlijn te hanteren moet het voor bedrijven makkelijker worden om op een toegankelijke manier diensten en producten aan te bieden, omdat overal dezelfde norm geldt.

Lidstaten hebben na vaststelling 2 jaar de tijd om de richtlijn te vertalen naar lokale wetgeving. Daarna is er nog 4 jaar om die wetgeving in te voeren. Dat betekent dat uiterlijk in 2025 in heel de EU deze regels gelden.

De richtlijn en daaruit voortkomende wetgeving is overigens ook van toepassing op alle producten en diensten die door bedrijven van buiten de EU geleverd worden, als ze onder de toepassingsgebieden van de richtlijn vallen.

Van toepassing op?

De Europese toegankelijkheidswet kent een aantal toepassingsgebieden, met name gericht op gebieden die belangrijk zijn voor mensen met een beperking of ouderen, namelijk:

  • Computers en besturingssystemen
  • Geldautomaten, ticket- en inchecksystemen
  • Smartphones
  • Televisie apparatuur voor digitale televisie diensten
  • Telefoon diensten en relevante apparatuur
  • Toegang tot audiovisuele mediadiensten en relevante apparatuur
  • Passagiersvervoer diensten voor bus, trein, lucht en water
  • Bankdiensten voor particulieren
  • E-books
  • E-commerce websites en apps

Uitzonderingen

Er geldt een uitzonderingspositie voor een onevenredige financiële last. Dit zal met name gelden voor kleinere bedrijven in de micro definitie maar is uiteraard ook afhankelijk van andere factoren als de gemaakte omzet. Hiervoor zullen uiteindelijk richtlijnen komen om de toepassing van de wet zo haalbaar mogelijk te maken.

Tevens geldt een uitzondering als door de aanpassingen de aard van het product of de dienst fundamenteel anders wordt.

Meer informatie