Quickscan Digitale Toegankelijkheid

Een snelle check op de grootste valkuilen

De quickscan van Toegankelijk Online is een basis onderzoek voor je website.

Allereerst wordt er, net als bij de uitgebreide audit, een representatieve selectie gemaakt van de website. Vervolgens test ik deze selectie op een aantal veel voorkomende toegankelijkheidsobstakels en leg de resultaten vast in een rapportage.

Waarom een quickscan?

De quickscan is bij uitstek geschikt als je een eerste inventarisatie wilt laten doen van je website(s). De resultaten kun je dan gebruiken om bijvoorbeeld:

  • De geconstateerde problemen op te lossen
  • Het rapport kan als afweging dienen in het besluit tot aanpassen of vernieuwen van een website.
  • Prioriteit te bepalen binnen je planning

Als, na het uitvoeren van een quickscan, besloten wordt toch een gehele audit te laten uitvoeren, kunnen de uitkomsten meegenomen worden tijdens de audit. Zo gaan we dubbele kosten en verloren tijd tegen.

Een quickscan aanvragen?

Benieuwd of een quickscan een goede eerste stap voor jullie is? Ik bespreek graag de mogelijkheden.