Privacy

Privacy is een belangrijk recht. Als ondernemer ontkom ik er niet aan bepaalde informatie van je bij te houden. Daarnaast is het voor een goed werkende website belangrijk om een aantal gegevens van bezoekers bij te houden. Op deze pagina vind je daarom meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel.

Contactgegevens

Toegankelijk Online, gevestigd aan Sint Hubertus 35, 6713 JN Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming

Ronny Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Toegankelijk Online. Contactgegevens vind je op de contact pagina.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Toegankelijk Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • geanonimiseerd IP-adres
  • Technische informatie als internetbrowser en type apparaat

Grondslag waarop gegevens verwerkt worden

Toegankelijk Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ter analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Waar er een wettelijke verplichting bestaat voor de Belastingdienst.

Bewaartermijn van gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de producten en diensten van Toegankelijk Online te kunnen leveren of voor zolang daar een wettelijke verplichting voor bestaat.

Analytics

Voor een goede werking van de website en het geven van relevante informatie over producten en diensten maken we gebruik van analytics. Omdat privacy een belangrijk recht is, gebruikt Toegankelijk Online hiervoor een open-source systeem in eigen beheer (Matomo) dat volgens de privacy-richtlijnen is ingericht. Zo worden gegevens als ip-adressen geanonimiseerd en zijn deze niet naar jouw persoonlijk te herleiden.

Derden

Op de website worden geen zogenaamde tracking-cookies gebruikt die je surfgedrag over andere websites heen volgt waardoor jouw surfgedrag wordt gedeeld met derden. Wel bevatten pagina's op de website links naar externe websites. Toegankelijk Online is niet verantwoordelijk voor en heeft geen invloed op de gegevens die door deze websites worden bijgehouden en hoe deze worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toegankelijk Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Toegankelijk Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons