3.3.7 Toegankelijke authenticatie (A)

Voor elke stap in een authenticatieproces dat berust op een cognitieve functietest, is er ten minste één andere authenticatiemethode beschikbaar die niet afhankelijk is van een cognitieve functietest, of is er een mechanisme beschikbaar om de gebruiker te helpen bij het voltooien van de cognitieve functietest.