2.4.13 Vaste referentie punten (A)

Als voor een elektronische publicatie, zoals een website of ebook, verwijzingen naar pagina's zijn aangegeven, bijvoorbeeld met paginanummering, moet er een manier aanwezig zijn om naar deze referentiepunten te navigeren. Deze punten blijven behouden, ook als de opmaak of het platform waarop de publicatie bekeken wordt verandert.