2.4.12 Focus Uiterlijk (Verbeterd) (AAA)

Voor de indicatie van toetsenbordfocus van elk component van de gebruikersinterface geldt al het volgende:

  • Minimumgebied: het indicatiegebied voor focus is groter dan of gelijk aan een ononderbroken rand van 2 CSS-pixels rond het besturingselement.
  • Verandering van contrast: Kleurveranderingen die worden toegepast om de focus aan te geven, hebben een contrastverhouding van ten minste 4,5: 1 ten opzichte van de kleuren in de niet-gefocuste staat.
  • Zichtbaarheid: geen enkel deel van de focusindicatie wordt verborgen door door de auteur gemaakte inhoud.