WCAG 2.2 - Welke toevoegingen komen eraan?

Laatste wijzigingen: 3 augustus 2021

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn als richtlijn voor toegankelijke websites en apps continu in ontwikkeling. We kijken naar de toevoegingen in de aanstaande versie 2.2

Versie 2.2 van de richtlijnen wordt in de tweede helft van 2021 verwacht en kent enkele toevoegingen om de toegankelijkheid van websites en apps verder te waarborgen. De aandacht van deze toevoegingen ligt vooral op mensen met een cognitieve beperking, verbeteringen op gebied van contrast en bij gebruikers van mobiele apparaten.

Opmerking: Het betreft nu nog een actieve werkversie. De uiteindelijke succescriteria en hun definities kunnen dus nog veranderen.

Nieuwe succescriteria

De huidige werkversie bevat 9 nieuwe succescriteria. 

  • 4 criteria op niveau A
  • 4 criteria op niveau AA
  • 1 criterium op niveau AAA

Ook is het niveau succescriterium 2.4.7 "Focus zichtbaar" verhoogd van niveau AA naar niveau A.

Laten we eens kijken naar deze nieuwe richtlijnen.

Opmerking: de werkversie is in het Engels. Voor het gemak zijn onderstaande teksten vertaald, maar de uiteindelijke Nederlandse vertaling wordt pas na publicatie gemaakt en kan nog anders vastgesteld worden.

2.4.11 Focus Uiterlijk (Minimum) (AA)

Succescriterium 2.4.11 zorgt ervoor dat focus indicatie voor gebruikers van een toetsenbord duidelijk zichtbaar is. Het is daarmee nauw verbonden met 2.4.7 Focus zichtbaar en 1.4.11 Niet-tekstueel contrast. 

Waar succescriterium 2.4.7 alleen maar stelt dat focus zichtbaar moet zijn, stelt dit succescriterium ook eisen aan het contrast daarvoor. Verder stelt het eisen aan het contrastverschil tussen het wel of niet hebben van focus.

2.4.12 Focus Uiterlijk (Verbeterd) (AAA)

Succescriterium 2.4.12 bouwt voort op het voorgaande criterium en stelt de vereisten nog een stukje hoger. Hierdoor wordt de focus indicatie nog beter zichtbaar. 

De oppervlakte moet groter zijn en de eis van minimale contrast gaat ook omhoog naar 4,5:1

2.4.13 Vaste referentie punten (A)

Als in een website of e-book paginaverdeling is opgemaakt, bijvoorbeeld met paginanummering, moet er een manier aanwezig zijn om naar deze referentiepunten te navigeren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een inhoudsopgave.

2.5.7 Slepen (AA)

Voor alle handelingen waarbij het slepen van elementen nodig is, is ook een alternatieve bedieningsmethode beschikbaar waarvoor geen slepen nodig is. Zo kunnen mensen die alleen een toetsenbord gebruiken ook de functionaliteit bedienen.

2.5.8 Klikdoel oppervlakte (AA)

Dit succescriterium moet ervoor zorgen dat doelen gemakkelijk kunnen worden geactiveerd zonder per ongeluk een aangrenzend doelwit te activeren.

Wanneer doelen klein zijn, is het moeilijk voor gebruikers met trillende handen of die moeite hebben met fijne motorische bewegingen om ze te activeren. Door de minimale grootte of voldoende afstand tussen doelen te bieden, wordt de kans kleiner dat per ongeluk het verkeerde element wordt geactiveerd.

3.2.6 Consistente hulp (A)

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers hulp kunnen vinden op een website, wanneer deze beschikbaar is. Door de hulp op steeds dezelfde, logische, plek aan te bieden, kunnen gebruikers het gemakkelijker vinden.

3.2.7 Zichtbare bedieningselementen (AA)

Bedieningselementen, die nodig zijn om verder te komen in een proces of deze te voltooien, moeten gemakkelijk kunnen worden gevonden door mensen met  een cognitieve beperking.

3.3.7 Toegankelijke authenticatie (A)

Je moet ervoor zorgen dat er een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en veilige methode is om in te loggen en toegang te krijgen tot inhoud zonder dat daar een cognitieve functietest voor nodig is. 

De meeste websites vertrouwen op gebruikersnamen en wachtwoorden om in te loggen. Het onthouden hiervan, of handmatig overnemen, vormt een hoge of onmogelijke belasting voor mensen met bepaalde cognitieve beperkingen.

3.3.8 Overbodige invoer (A)

Voorkom dan een gebruiker meermaals dezelfde informatie moet invoeren. Vul deze informatie automatisch in of geef een gebruiker de optie de eerdere verstrekte informatie te selecteren. 

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers met succes door processen met meerdere stappen kunnen navigeren. Het vermindert de cognitieve inspanning als later niet opnieuw dezelfde informatie wordt gevraagd. Het vermindert ook de noodzaak om informatie die eerder al gegeven is te onthouden.