Vragen bij inkoop van toegankelijke websites en apps

Bij de aanschaf van nieuwe software, een mooie frisse website of een lekker praktische app is het belangrijk om meteen al rekening te houden met digitale toegankelijkheid. Je wilt namelijk dat iedereen er goed gebruik van kan maken, toch?

Een goed begin is het halve werk

Bij aanvang van je project stel je een Programma van Eisen (PvE) op. In het PvE benoem je alle functies en voorwaarden waar bij oplevering aan voldaan moet worden door de leverancier.

Digitale toegankelijkheid is hierin voor (semi-)overheidsinstanties standaard als eis aanwezig. Gelukkig wordt ook daarbuiten staat vaker aandacht besteed aan toegankelijkheid en dit als eis (of wens) gesteld.

Je opgestelde criteria beoordeel je op verschillende momenten vooraf, tijdens en bij oplevering van het project. Als het om digitale toegankelijkheid gaat, blijft het soms een stille eis in je PvE. Maar als je er niet grondig met je toekomstige leverancier over praat, hoe ga je er dan zeker van zijn dat wat je straks geleverd krijgt, aan je verwachtingen voldoet?

De juiste vragen stellen

Belangrijk is om vooraf de juiste vragen te stellen tijdens de selectie van je leverancier! Het antwoord op die vragen gaat je veel inzicht geven in deskundigheid van de leverancier op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Onderstaande lijst is zeker niet allesomvattend en zal regelmatig bijgewerkt worden op basis van nieuwe inzichten en feedback.

Onderbouwing

 • Is de leverancier bekend met de geldende toegankelijkheidsnormen en eventueel van toepassing zijnde wet- en regelgeving?
 • Kan de leverancier aantonen dat het te leveren product voldoet of gaat voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid?
  • Zijn er voorbeelden van eerder opgeleverde projecten die bewezen aan de eisen voldoen?
  • Zijn eventuele claims onderbouwt en in welke vorm?
   • Is het onderzocht volgende de algemeen geldende WCAG-EM norm?
   • Is het onderzoek intern uitgevoerd of door een onafhankelijke derde partij?
   • Is er een rapportage van het onderzoek aanwezig?
 • Indien er eerder onderzoek is gedaan, wat waren daarvan de bevindingen en wat is de huidig status van oplossingen daarvoor?
 • Indien bij uitvraag niet aanwezig, wordt het project opgeleverd inclusief geldig (onafhankelijk) onderzoek?
 • Is het te leveren product getest door verschillende doelgroepen? Wat waren daarbij de bevindingen en hoe zijn deze opgepakt?
 • Is het te leveren product onderzocht met ondersteunende middelen? Zo ja, welke en wat waren daarbij de bevindingen?

Kennis en inzicht

 • Hoe waarborgt de leverancier de kennis over digitale toegankelijkheid in zijn organisatie?
  • Krijgen medewerkers relevante trainingen rond het thema digitale toegankelijkheid?
  • Wanneer heeft een dergelijke training voor het laatst plaatsgevonden?
 • Ziet de leverancier, op basis van het PvE, uitdagingen op het gebied van digitale toegankelijkheid bij het uitvoeren van het project?
  • Hoe denk de leverancier deze uitdagingen op te lossen?
  • Welke stappen neemt de leveranciers als ze (een onderdeel) niet digitaal toegankelijk kunnen opleveren?

Toegankelijkheid bewaken

 • Welke stappen neemt de leverancier in de verschillende fasen van het project (o.a ontwerp en technische realisatie) om digitale toegankelijkheid te waarborgen?
 • Op welke momenten in het project wordt er op digitale toegankelijkheid getest?
 • Hoe worden deze testen uitgevoerd en door wie?
 • Is de benodigde kennis aanwezig om geconstateerde toegankelijkheidsproblemen goed op te lossen?
 • Hoe worden toegankelijkheidsproblemen die gemeld worden bij de leverancier opgepakt?
 • Hoe wordt vanuit de kant van de leverancier gewaarborgd dat het systeem ook na oplevering toegankelijk blijft?
  • Worden updates en nieuwe functies voorzien van rapportages of pas opgeleverd na onderzoek?
 • Helpt of waarborgt het systeem toegankelijk content te maken door gebruikers?
  • Is er documentatie aanwezig over:
   • hoe toegankelijke content gemaakt kan worden met het systeem;
   • welke soorten content niet ondersteund zijn voor toegankelijkheid;

Hulp nodig?

Bezig met een inkooptraject en behoefte aan iemand om deze punten en meer uit te vragen bij je mogelijke leveranciers? Ik help jullie graag om een goede start te maken met digitale toegankelijkheid