WCAG-EM Audit

Toegankelijkheid onderzocht tot in de details

De WCAG-EM Audit is een uitgebreid onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van je website volgens de WCAG 2.1 richtlijnen.

Voor de audit wordt een representatieve selectie gemaakt op basis van een aantal criteria. Dit heeft onder anderen te maken met verschillende soorten pagina’s en de hoeveelheid. Belangrijk is ook dat verschillende soorten elementen als tabellen en digitale documenten (PDF/EPub) meegenomen worden. Ook formulieren en andere online processen zullen onderzocht worden.

Deze selectie wordt vervolgens aan de WCAG criteria onderworpen en de bevindingen krijg je in een rapportage aangeleverd. Dit rapport kan bij je toegankelijkheidsverklaring gevoegd worden en als basis dienen om, waar nodig, verbeteringen aan de brengen.

Bij het uitvoeren van de WCAG-EM Audit wordt een onderzoeksmethodiek gebruikt die is vastgestelt door het World Wide Web Consortium (W3C). Dit zorgt ervoor dat dergelijke onderzoek op een eenduidige manier uitgevoerd worden.

Kunnen we niet automatisch testen?

Voor het testen van websites op de toegenkalijkheidsnormen zijn diverse automatisch scans beschikbaar, maar op die manier test je slechts 20% van de criteria. Veruit het grootste deel van mogelijke problemen moeten daarom handmatig getest worden. De WCAG-EM audit is een handmatig onderzoek waarbij tot in detail naar alle elementen gekeken wordt in verschillende situaties.

Is een audit verplicht?

Websites van (semi-)overheisinstellingen moeten sinds 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring publiceren waarin ze kunnen aangeven of hun website aan de A en AA niveaus uit de WCAG 2.1 richtlijnen voldoet. Om te kunnen zeggen dat je website daadwerkelijk voldoet zul je een onderbouwing moeten toevoegen. Zoals we net gelezen hebben is een automatische test niet volledig en daarmee op zichzelf ook geen geschikte onderbouwing.

Wat als wij niet onder de (semi-)overheid vallen?

Voor andere websites geldt momenteel nog geen verplichting. Echter is er in Nederland sinds 2003 de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Volgens deze wet mag je niet (in)direct discrimineren bij het aanbieden van onder anderen goederen en diensten. Als een bezoeker van jou website zicht gediscrimineerd voelt kan deze zich daardoor wenden tot het College voor de rechten van de mens.

Een toeting op de WCAG richtlijnen zal je echter wel handvatten geven om je website beter te maken voor iedere bezoeker. Benieuwd hoe je daar op een laagdrempelige manier mee kunt beginnen? kijk eens bij de Quickscan

Een audit laten uitvoeren?

Wil je weten hoe jullie er precies voor staan als het gaat om digitale toegankelijkheid? Neem voor het laten uitvoeren van een audit contact op, dan bespreek ik graag de mogelijkheden.