Quickscan Digitale Toegankelijkheid

Korte check op de grootste valkuilen

De Quickscan van Toegankelijk Online is een basis onderzoek voor je website.

Allereerst wordt er, net als bij de uitgebreide audit, een representatieve selectie gemaakt van de website. Vervolgens test ik deze selectie op een aantal veel voorkomende toegankelijkheidsobstakels en leg de resultaten vast in een rapportage.

Waarom een quickscan in plaats van een audit?

De quickscan is bij uitstek geschikt als je een eerste inventarisatie wilt laten doen van je website(s). De resultaten kun je dan gebruiken om bijvoorbeeld:

Als, na het uitvoeren van een quickscan, besloten wordt toch een gehele audit te laten uitvoeren, kunnen de uitkomsten meegenomen worden tijdens de audit. Zo gaan we dubbele kosten en verloren tijd tegen.

Benieuwd of een quickscan een goede eerste stap voor jullie is? Neem snel contact op!