De Nederlandse overheid, zowel het Rijk als lokaal, is verplicht om haar diensten toegankelijk te maken voor al haar burgers. Het is namelijk belangrijk dat iedere burger bij haar terecht kan, ook digitaal. Daarom wordt er al jaren hard gewerkt om die websites digitaal toegankelijk te maken.

Maar hoe zit dat nu voor bedrijven? In deze blog zal ik 7 punten langslopen om je te laten zien waarom ook voor jouw bedrijf, hoe groot of klein ook, digitale toegankelijkheid van grote toegevoegde waarde is.

Je goede naam voorop

Of je nou net begonnen bent of al jaren hard gewerkt hebt om je bedrijf te brengen waar het nu is, je goede naam, je reputatie als bedrijf, is daarin enorm belangrijk! Zowel in je netwerk als online doe je er alles aan om te zorgen dat daar geen schade aan ontstaat, toch?

Als je producten of diensten online aanbiedt, is de kans groot dat een deel van je bezoekers leeft met enige vorm van een beperking. Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking valt namelijk in deze doelgroep. Dat is potentieel dus 1 op de 5 bezoekers!

Zoals bij veel sociale kringen trekken gelijkgestemden naar elkaar. In dit geval hebben mensen met vergelijkbare beperkingen onderling ook vaak contact en delen ze ervaringen met elkaar. Als ze een slechte ervaring hebben op je website zullen ze dat dus zeker met anderen delen. Gelukkig werkt dat uiteraard ook de andere kant op! Iemand die, ondanks zijn of haar beperking, soepel een bestelling kan plaatsen of informatie kan vinden, zal je maar al te graag aanbevelen bij anderen!

Sociale impact

Als consument kijken we tegenwoordig steeds vaker verder dan het prijskaartje. We vinden het belangrijk dat een winkel of dienstverlener niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook sociaal betrokken is. We zijn ons bewuster van verschillen, ver weg én dichtbij huis, en zijn steeds meer bereidt daar iets tegen te doen. Met het toepassen van digitale toegankelijkheid op je website laat je zien dat je oog hebt voor elke doelgroep. Buiten je eigen website kun je natuurlijk ook impact maken, door er bijvoorbeeld rekening mee te houden op sociale media en daar alternatieve teksten bij afbeeldingen te plaatsen.

Inclusie

In het verlengde hiervan ligt natuurlijk Inclusie. Inclusie gaat letterlijk over insluiten. Vaak denken we dan eerst aan achtergestelde groepen of mensen met een beperking. Maar inclusie en digitale toegankelijkheid staan voor een nog veel bredere groep, het insluiten of omarmen van iedereen!

Rekening houden met digitale toegankelijkheid is niet specifiek voor mensen met een beperking. Het maakt je website beter bruikbaar voor élke bezoeker. Daarmee gaan we terug naar het uitgangspunt dat het internet bedoeld is als een plek voor iedereen. Je kunt je vast indenken hoe het voelt als je merkt dat iemand net even extra de tijd heeft genomen om iets uit te werken op een manier dat jij het ook kunt gebruiken!

Gebruikerservaringen en innovatie

Zo komen we bij de gebruikerservaringen, ofwel de User Experience, een concept dat voor veel websites essentieel is. Uiteindelijk draait toegankelijkheid ook puur om die gebruikerservaring, voor mensen met én zonder beperking. Toegankelijkheid is niet een gevolg van goede UX, maar een randvoorwaarde! Als je iets niet toegankelijk maakt, sluit je immers mensen uit van de ervaringen die je ontwikkelt.

Innovatie

Digitale toegankelijkheid is een aanjager geweest voor veel technologische ontwikkelen die we vandaag de dag als normaal beschouwen. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen van voice control zoals Google Assistent, Siri en Alexa. Ook het steeds beter worden van automatisch ondertiteling bij video’s helpt mensen informatie te begrijpen als ze even geen geluid aan kunnen hebben.

Techniek en zoekmachine optimalisatie (SEO)

Technologie staat niet stil en zoekmachines als Google werken tegenwoordig anders dan 10 jaar geleden. De tijd van verborgen woorden en losse pagina’s voor elke stad of dorp zijn voorbij en als je ze nog steeds gebruikt word je zelfs keihard naar de diepere pagina’s van de zoekresultaten gezet. De technieken van vandaag kijken naar hele andere aspecten; hoe snel werkt je site, hoe netjes is de code die je gebruikt en hoe relevant is de informatie die erop staat?

Toegankelijkheid is nu nog geen directe norm voor Google om een score aan te koppelen en je hoger in de lijst van resultaten te plaatsen. Dat blijkt uit onderstaande quote van John Mueller, Analyst bij Google:

Het toepassen van digitale toegankelijkheid levert je op dit vlak echter wel veel winst op. Door je website zo te (laten) bouwen dat je HTML-code netjes semantisch is en je bijvoorbeeld de juiste volgorde gebruikt voor kopteksten is hij ook beter te begrijpen voor zoekmachines. Daarbij geldt het vorige punt ook, Je geeft bezoekers een betere gebruikerservaring. En dat is iets wat wél doorwerkt in de gegevens die Google verwerkt.

Wetten en regeltjes

Niet geheel onbelangrijk, maar toch onderaan de lijst, als laatste iets over wetten en regeltjes. Waarom op het einde pas? Omdat ik ervan overtuigd ben dat het de laatste aansporing voor je bedrijf zou moeten zijn om met toegankelijkheid aan de slag te gaan! Toch wil ik het niet ongenoemd laten gaan. We leven niet in een land waar iemand je zomaar voor de rechter kan slepen omdat je website niet goed toegankelijk is. Gelukkig maar, want het zou voor veel bedrijven een groot probleem opleveren als dit wel het geval was.

Zoals ik aan het begin al zei, is de Nederlandse overheid wettelijk verplicht tot het maken van toegankelijke websites. Dit is op Europees niveau geregeld in richtlijn EN 301 549 en op landelijk niveau geïmplementeerd in de richtlijn DigiToegankelijk en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Voor bedrijven gelden deze regels momenteel (nog) niet, maar dat betekent niet dat er geen wettelijke grondslag is om je dienstverlening toegankelijk te maken. Die is er namelijk wél, in de vorm van het VN Verdrag Handicap en de daaruit voorvloeiende Nederlandse Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte.

Deze wet verplicht ook bedrijven om hun dienstverlening zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Sinds 2017 is de wet aangepast. Zo geldt er een algemene norm van toegankelijkheid. Diensten en goederen vallen nu sinds de wijziging ook onder deze wetgeving, óók als deze digitaal worden aangeboden. Alleen als hiervoor een onevenredige last geldt mag hiervan afgeweken worden. Dat betekent dat iemand een ‘doeltreffende aanpassing’ kan vragen als iets niet toegankelijk blijkt.

Het is bij een geschil mogelijk dat de klager naar het College voor de Rechten van de Mens. Het College zal dan een (niet-bindende) uitspraak doen. Als je aan deze uitspraak geen gehoor geeft, heeft de klager de mogelijkheid naar de rechter te stappen. De rechter zal dan een bindende uitspraak doen. Hij zal daarin veelal de uitspraak van het College overnemen. Hoewel deze gang van zaken niet vaak voorkomt is het natuurlijk een traject wat je als bedrijf het liefst vermijdt.

Conclusie

Aan de hand van een aantal punten heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat het voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijk is om (digitale) toegankelijkheid te implementeren. Er zijn veel redenen waarom het op je lijst van prioriteiten zou moeten staan; van sociaal ondernemen en inclusie tot wet- en regelgeving. Ik hoop dat het je aan het denken zet over hoe je in jouw organisatie verbeteringen kunt aanbrengen als het gaat om (digitale) toegankelijkheid.

Wil je wel eens weten hoe je website ervoor staat? Dan wijs ik je graag op Page Insights (Google). Daarin wordt Lighthouse, een website test van Google met onder anderen toegankelijkheid, meegenomen. Verder kun je de chrome extensie aXe gebruiken. Met beide vind je een deel van de problemen die we automatisch kunnen testen. Dit betreft ongeveer 25% van de mogelijke problemen. Voor veel andere problemen is echter handmatig onderzoek nodig om een goed oordeel te kunnen geven. Als je daar vragen over hebt kun je uiteraard ook contact met me opnemen. Welke weg je ook kiest, ik hoop dat je gaat voor een toegankelijker web!